Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

ztr as

placówki

Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej
95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
tel/fax. 42 716 10 94
Kierownik: Alicja Filipowicz
Nr. konta 79 1240 3057 1111 0000 3442 3093

Zespół Terapeutyczno- Rehabilitacyjny "Aktywności Społecznej" to terapia i rehabilitacja rozwijająca
aktywność twórczą, poznawczą, społeczną i zawodową dorosłych osób z  niepełnosprawnością intelektualną  w tym z niepełnosprawnością sprzężoną bądź z zaburzeniami psychicznymi.
ZTR-AS funkcjonuje od 2000r.  i aktualnie do placówki uczęszcza 15 uczestników.
Zadaniem placówki jest :
- podtrzymanie i poprawa funkcjonowania społecznego oraz zaradności życiowej
- podnoszenie kompetencji społecznych, zawodowych oraz poprawa jakość życia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- włącznie uczestników do działań prowadzonych środowisku lokalnym

ZTR-AS prowadzi następujące formy terapii:

1) Trening funkcjonowania w życiu codziennym
- podtrzymywanie i rozwój zaradności osobistej i samodzielności w czynnościach codziennych (ubieranie się, jedzenie, czynności higieniczne, itp.)
- podtrzymywanie i rozwój i umiejętności społecznych (prace porządkowe, samodzielne przygotowanie posiłków, )
- nabywanie umiejętności załatwiania prostych spraw urzędowych, na poczcie w sklepie, itp.

2) Zdobywanie i doskonalenie umiejętności manualno- technicznych: zajęcia plastyczno-techniczne (bukieciarstwo, wykonywanie stroików okolicznościowych, malowanie na szkle, malowanie na drewnie, decoupage,itp. )

3) Rozwijanie umiejętności komputerowo-poligraficznych: (pisanie tekstów, obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych takich jak: ksero, drukarka, skaner.

4) Rozwijanie umiejętności w zakresie gospodarstwa domowego - przygotowania prostych posiłków; obsługa sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami (pralka, żelazko, czajnik elektryczny),  posługiwanie się sztućcami, poznanie różnych artykułów spożywczych, wdrażanie prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków, dbanie o higienę i porządek otoczenia z użyciem środków chemicznych stosowanych w kuchni itp.

5)  Muzykoterapia
- czynne uprawianie muzyki (poznawanie instrumentarium Orffa, granie na instrumentach, odwzorowywanie słów piosenki, śpiew, ćwiczenia mowy, słuchu, dotyku, ćwiczenia poczucia rytmu, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, ćwiczenia orientacji ciała w przestrzeni, itp )
- twórcza improwizacja (tworzenie muzyki)
- trening komunikacji werbalnej i pozawerbalnej (rozwijanie mowy czynnej, aktywne słuchanie, gesty, itp.)
- percypowanie muzyki: słuchanie muzyki- zajęcia relaksacyjne,
- interpretacja plastyczna muzyki,
Poprzez muzykoterapię następuje:
-  rozwijanie umiejętności twórczych i uzdolnień,
- rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozwijanie mowy czynnej i aktywnego słuchania
- nabywanie i rozwijanie umiejętności gry na instrumentach,
- nabywanie umiejętności wyrażania własnych emocji poprzez muzykę,
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- wygaszanie negatywnych emocji oraz pozytywne wzmocnienie podczas zajęć relaksacyjnych.

6 ) Rehabilitacja ruchowa
- kinezyterapia
- fizykoterapia
- masaż
- zajęcia ogólno usprawniające
- zajęcia sportowe
Poprzez rehabilitację ruchową zwiększa się poprawa sprawności fizycznej i manualnej w zakresie:
- zwiększenia wykonywanych ruchów,
- poprawy napięcia układu mięśniowego,
- zmniejszenia przykurczy mięśni oraz innych deformacji kostno- stawowych,
- rozwoju sprawności układu oddechowego,
- poprawy równowagi,
- poprawy koordynacji wzrokowo ruchowej.

7 ) Terapia psychologiczna
- indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne
- zajęcia stymulacji poznawczej
- zajęcia relaksacyjne
- arteterapia    
Poprzez oddziaływanie psychologiczne uczestnicy otrzymają wsparcie emocjonalne i psychoedukacyjne.
Poprzez terapię psychologiczną następuje:
- podniesienie poziomu funkcjonowania poznawczego,
- wzrost poziomu samodzielności i autonomii w codziennym funkcjonowaniu,
- podniesie poziomu przystosowania społecznego,
- utrzymania stałych relacji interpersonalnych.

Uczestniczymy czynnie w życiu społeczności lokalnej poprzez organizację pikników, imprez integracyjnych. Kilka razy do roku organizujemy sprzedaż naszych prac na kiermaszach. Nasza placówka prowadzi swoją działalność 12 miesięcy w roku 5 dni w tygodniu i 8 godzin dziennie.
W ciągu tych wielu, wspólnie spędzonych lat nawiązało się sporo przyjaźni wśród uczestników.
Zapraszamy


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego