Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

wtz

placówki

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)  przy PSONI Koło w Zgierzu;
95-100 Zgierz,
ul. Chełmska 42/42a, tel/fax. 42 716 68 87
Kierownik: Małgorzata Potakowska
Nr. konta: 89 8783 0004 0020 5942 2000 0003  

WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe - niepełnosprawne intelektualnie.

Celem WTZ jest przygotowanie młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania  w społeczeństwie.
Tworzenie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym realizowane jest m.in. poprzez rozwijanie :
 *umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów i decydowania o swoich sprawach,
 *umiejętności przy zastosowaniu technik terapeutycznych,
 *podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub innej pracy zawodowej.

WTZ prowadzi formy rehabilitacji i terapii w zakresie:

  Terapia zajęciowa w pracowniach:
         *komputerowo-poligraficzne
j
         *umiejętności społecznych

         *gospodarstwa domowego

         *plastycznej

         *technicznej

         *rękodzieła

Rehabilitacja ruchowa - zajęcia ogólnorozwojowe, nauka pływania i zajęcia sportowe na basenie, gra w tenisa stołowego, zajęcia lekkoatletyczne
Zajęcia muzykoterapeutyczne i teatralne,
Zajęcia logopedyczno-edukacyjne i psychoterapeutyczne,
Działalność integracyjno-kulturalna.
Opieka medyczna i socjalna.

Wszystkie zajęcia prowadzone są według indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych opracowanych przez specjalistów.
Uczestnikami WTZ są osoby z powiatu zgierskiego, które ukończyły 16 r.ż., zostały zakwalifikowane do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej oraz kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w WTZ.
Warsztat funkcjonuje w budynku przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego