Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

um_spolecz

placówki

Pracownia umiejętności społecznych, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się kształceniem i rozwojem umiejętności społecznych, pozwalających na właściwe funkcjonowanie w życiu codziennym.
Nadrzędnym celem realizowanym w ramach tej pracowni jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia w mikro i makro społeczeństwie. Punktem wyjścia jest wiara w indywidualny potencjał rozwojowy każdego uczestnika.
W zakresie uspołeczniania zwraca się uwagę na następujące czynności:
- robienie zakupów,
- posługiwanie się formami grzecznościowymi,
- trening dobrego zachowania się,
- ćwiczenie umiejętności wyboru sklepu ze względu na planowane zakupy,
- doskonalenie zaradności finansowej (zakupy w sklepie, poczta),
- doskonalenie brania na siebie drobnych obowiązków,
- tworzenie możliwości poruszania się w okolicach WTZ i dalszej okolicy (zakupy w sklepie, wizyta w restauracji),
- czytanie i pisanie prostych tekstów dla celów praktycznych.

Pracownie prowadzi terapeuta: Jolanta Łaziczna


<<wstecz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego