Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

Proj."Gotowi do pracy"

działalność > projekty > Aktywizacja Zawodowa

"Gotowi do pracy. Partnerstwo na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy”


Koło PSOUU w Zgierzu wspólnie z Kołami Stowarzyszenia z Warszawy i Bytomia realizują projekt "Gotowi do pracy. Partnerstwo na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Okres realizacji projektu – 01.04.2013-31.12.2013.
Koło PSOUU w Zgierzu w ramach realizacji projektu zrekrutuje 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zadanie polega na prowadzeniu działalności zwiększającej potencjał zawodowy i możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną Działalność ta ma na celu udzielanie tym osobom pomocy w ocenie posiadanych predyspozycji, możliwości oraz aspiracji zawodowych, w doborze odpowiedniej formy doradztwa zawodowego oraz w wyborze właściwej drogi zawodowej. W ramach projektu oferowane są kompleksowe usługi umożliwiające aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną przez zespół specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, trener pracy.
Zaplanowane działania realizowane są w oparciu o najskuteczniejszą formą wprowadzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynek pracy, jaką jest metoda/model - zatrudnienia wspomaganego (zatrudnienie na otwartym rynku pracy przy indywidualnym wsparciu trenera pracy), która obejmuje:
1) Ocenę zdolności do pracy - diagnoza preferencji, predyspozycji zawodowych, poziomu kompetencji społecznych skoncentrowana na mocnych stronach, możliwościach wykonawczych każdej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, warsztaty grupowe
z kompetencji społecznych i aktywnego poruszania sie po rynku pracy.
2) Stworzenie Indywidualnego Planu Działania ukierunkowanego na wykorzystanie mocnych stron danej osoby; zidentyfikowanie deficytu umiejętności i określenie strategii wsparcia.
3) Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie, indywidualne zajęcia praktyczne
w przedsiębiorstwie.
3) Stałą analizę rynku pracy pod kątem znalezienia odpowiedniego stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – stworzenie bazy pracodawców; współpraca
z instytucjami rynku pracy.
4) Analiza stanowisk pracy i dopasowanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
w tym doradztwo/szkolenie dla pracodawców.
5) Zatrudnienie i szkolenie osób z niepełnosprawnością intelektualną na stanowisku pracy.
6) Stałe wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i monitoring przebiegu pracy.

Do końca lipca 2013 r. zrekrutowano 11 osób. Pierwsza grupa 7 osobowa przeszła etapy aktywizacji zawodowej i  w chwili obecnej odbywa warsztaty praktyczne i indywidualne zajęcia praktyczne. Pierwsze osoby odbyły indywidualne zajęcia praktyczne w Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu na stanowisku pracownik pomocniczy porządkowy oraz w firmie „Akwadrat” Biuro projektowe na stanowisku pracownik pomocniczy biurowy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego