Osoby niepełnosprawne intelektualnie (ONI) pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy
Umowa: UDA-POKL.07.02.01-10-069/09-00 z 17 sierpnia 2009 r.

    Aktualności


PRACUJEMY
W zgierskiej telewizji STVK „CENTRUM” wyemitowano audycję dotyczącą projektu „Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy”.

WSPARCIE
Osoby niepełnosprawne intelektualnie chcące podjąć zatrudnienie mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, warto podkreślić, że na takie wsparcie mogą liczyć również pracodawcy. Wszyscy chcący zatrudnić niepełnosprawnego intelektualnie pracownika mogą liczyć na wsparcie

TRENING KOMUNIKACYJNY
Osoby niepełnosprawne intelektualnie chcące podjąć zatrudnienie mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. Przed zatrudnieniem przechodzą wiele szkoleń, badań, mogą liczyć na pomoc fachowców, m.in. psychologa, trenera pracy i doradcy zawodowego.

SZKOLENIA
Każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie może otrzymać refundację kosztów ich szkoleń. Refundacja jest przeznaczona na szkolenia ogólne

WARTO ZATRUDNIAĆ
O tym dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne intelektualnie dyskutowano w trakcie programu gość dnia w radiu „Parada”.

RÓWNE SZANSE
Zgodnie z Zasadą nr 7 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku oraz z artykułem 8 Konwencji ONZ z 13. grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych

ZATRUDNIANIE WSPOMAGANE
Sytuacje w efekcie, których umowa pomiędzy pracodawcą i niepełnosprawnym intelektualnie pracownikiem zostaje rozwiązana zdarzają się sporadycznie. Pracodawcy podkreślają, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są zaangażowane

WTZ
Głównym celem projektu „Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy”, którego beneficjentem jest Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Kolo w Zgierzu jest polepszenie sytuacji ONI na otwartym rynku pracy.

ZTR
Osoby niepełnosprawne intelektualnie przygotowujące się do podjęcia pracy uczestniczą także w zajęciach prowadzonych w ramach Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

GOŚĆ DNIA
W trakcie audycji gość dnia, w Radiu Parada, promowany był biuletyn, który został wydany w ramach projektu „Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy”.

REFUNDACJA KOSZTÓW
Pracodawca zatrudniając niepełnosprawnego intelektualnie pracownika przez co najmniej rok, będzie mógł otrzymać zwrot większości kosztów jego wynagrodzenia. Refundacja przysługuje na pracownika niepełnosprawnego, zarejestrowanego w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy

REFUNDACJA
Pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną intelektualnie może otrzymać refundację kosztów wyposażania stanowiska pracy. Refundacja obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia

PROCES ZATRUDNIANIA
Osoba niepełnosprawna intelektualnie chcąca podjąć zatrudnienie pierwsze kroki kieruje do Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (DZWONI). Tam odbywa rozmowę z doradcą zawodowym i psychologiem,

AKCJA INFORMACYJNA
W całym województwie łódzkim, w ramach projektu „Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy”, wywieszono dziesiątki bilboardów. Plakaty informujące o przedsięwzięciu umieszczono również na wiatach przystankowych w centralnych punktach wielu miast.

PRACOWNIA TECHNICZNA
Osoby niepełnosprawne intelektualnie, przygotowujące się do podjęcia pracy, uczestniczące w kursach organizowanych w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej, szkolą się również w pracowni technicznej.

POMOC PRACOWNIKOWI
Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego intelektualnie może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi

POMOC PRACOWNIKOM
Trenerzy pracy i doradcy zawodowi do podjęcia pracy przygotowują nie tylko osoby niepełnosprawne intelektualnie, wsparcia udzielają również pracodawcy i współpracownikom

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z tego czym jest niepełnosprawność intelektualna. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej jest szerokie ze względu na jego zróżnicowane stopnie.

KONFERENCJA
11 marca w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się konferencja poświęcona Kampanii Społecznej
„OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE MOGĄ I CHCĄ PRACOWAĆ”

PÓŁMETEK
W piątek, 5. lutego 2010, w zgierskiej telewizji STVK „CENTRUM” wyemitowano audycję dotyczącą projektu „Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy”. Program zbiegł się z półmetkiem projektu, w jego trakcie podsumowano przeprowadzone działania i zapowiedziano kolejne.

CZAS PRACY
Pracodawca chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną intelektualnie może rozważyć uelastycznienie czasu pracy.

DODATKOWE KOSZTY
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą otrzymać zwrot dodatkowych kosztów zatrudniania pracowników, tzn. takich których nie ponieśliby zatrudniają wyłącznie pracowników pełnosprawnych.

FINANSE
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą liczyć również na wymierne korzyści finansowe.

MAMY SWOJĄ KONWENCJĘ
W środę, 4 listopada, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu zorganizowało konferencję „Mamy naszą Konwencję”. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że osoby te powinny móc korzystać z pełnego równouprawnienia i mieć m.in. prawo do pracy.

W sobotę, 31. października uruchomiona została strona internetowa projektu.

12. października w zgierskiej telewizji "Centrum" ukazał się reportaż dotyczący projektu. Pobierz film (.divx)

W czwartek, 1. października 2009 roku, rozpoczęła się realizacja projektu „Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy”. Projekt zakończy się 31. maja 2010 roku.Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Zgierzu


ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO
KRS 0000046184

95-100 Zgierz
ul. Długa 62
tel/fax:
0-42/717 47 11
e-mail:
psouu@miasto.zgierz.pl
PSOUU © 2009
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego