Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

historia

o nas

09.02.1983   Z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i rodziców powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
01.09.1983  
Z inicjatywy TPD i rodziców utworzono pierwsze w mieście dwie grupy specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym                       przy Żłobku Miejskim Nr 1.
1984
             Zorganizowano pierwsze turnusy rehabilitacyjne "Wczesnej Interwencji".
1987
             Zorganizowano system opieki i rehabilitacji w domach osób niepełnosprawnych.
01.09.1991
   Utworzono Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 0-7 r.ż. z terenu województwa                       łódzkiego.
23.10.1991
   Nastąpiło otwarcie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
06.12.1991
  Ruch rodziców został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim pod nazwią POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z                       UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU
25.05.1994
   Koło otrzymało z PFRON samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

01.11.1995    Został utworzony pierwszy w mieście Warsztat Terapii Zajęciowej.
22.06.1996
  Została nawiązana współpraca z Aktivitetcenter Marie Magdalene Ryomgard-Dania.
16.07.1997
   Koło otrzymało z PFRON drugi samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
1997
             Utworzono Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej "AKCENT".
28.01.1998    Inicjatywa budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób                       Niepełnosprawnych w Zgierzu.
01.09.1998
   Z inicjatywy Koła i Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu powstały trzy oddziały integracyjne dla                       dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
28.05.1999
   Przekazanie przez Zarząd Miasta Zgierza działki pod budowę Centrum przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu
13.01.2000
   Utworzono Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej
26.09.2001
   Rozpoczęcie budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób                       Niepełnosprawnych w Zgierzu ul. Chełmska 42 i 42a
22.03.2003
   Obchody 20-lecia Stowarzyszenia
15.12.2003
   W stanie surowym powstają 2 budynki Centrum przy ul. Chełmskiej 42 i 42a
01.10.2003
   Rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej o 7 nowych uczestników
17-18.12.2003
Organizacja wystawy prac uczestników WTZ i ZTRAS w Senacie RP
05.06.2004
   Przyznanie Stowarzyszeniu tytułu : "Zasłużony dla Miasta Zgierza"
17.11.2005
   Obchody 10-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej
01.04.2006
   Rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej  o 5  nowych  uczestników
23.06.2006
  Uroczyste otwarcie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum                       "DZWONI"
18.03.2007    
Występ i odbiór MASKI dla Zespołu "AKCENT" podczas finału VII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-                       Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana 2007" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
18.05.2007
   Pierwsza Msza Św. Polowa na terenie budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem                       dla Osób Niepełnosprawnych podczas Obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
31.05.2007
   Wręczenie Pani Bożennie Piotrowicz tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza"
10.03.2008
   Wręczenie Pani Bożennie Piotrowicz Przewodniczącej Koła "Medalu św. Brata Alberta" w Teatrze im. Juliusza                       Słowackiego w Krakowie
16.09.2008
  W ramach obchodów XXV-lecia działalności PSOUU Koło w Zgierzu otwarcie I części obiektu Centrum przy ul. Chełmskiej                       42 i 42a w Zgierzu
09.03.2009
   Zespół "AKCENT" poraz drugi odbiera MASKĘ podczas finału IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-                       Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana 2009" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
23.04.2010
   Gala Kameleona w Zgierzu wręczenie Statuetki Kameleona dla naszego Zespółu Terapii Teatralno-Muzycznej "AKCENT"
29.05.2010
  Przekazanie darów dla PSOUU KOŁO W TARNOBRZEGU dla poszkodowanych podczas Powodzi 100lecia
04.03.2011
  I Bal Charytatywny
27.01.2012
   Zjazd makroregionalny Kół z woj.mazowieckiego i łódzkiego
16.02.2012    
Bal Czerwonej Róży zorganizowany pod patronatem p.Agnieszki Hanajczyk poseł na Sejm RP
11.05.2012    
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie
18.06.2012    
Trening Mieszkaniowy
11.09.2012    
Konferencja "Jestem osoba niepełnosprawną-mieszkam w Zgierzu" w UM Zgierz
24.10.2012    
Seminarium "Odważni do pracy" w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego