Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

Co to jest ROSA?

działalność > ROSA

Regionalna Organizacja Self Adwokatów (ROSA)

Self-Adwokat

Self- Adwokat to osoba, która jest rzecznikiem  własnych praw i potrafi decydować o sobie oraz wypowiadać się na forum i pomagać osobom niepełnosprawnym.
Self- Adwokat pogłębia wiedzę na temat praw człowieka i Konstytucji RP, komunikacji, problemów osób niepełnosprawnych oraz organizowania spotkań i konferencji.

Wszystko zaczęło się od Łucznicy
W 2009roku Zarząd Główny PSOUU zorganizował w Łucznicy szkolenia dla Kół z całej Polski z zakresu selfadwokatury. Uczestnicy biorący udział w szkoleniach mogli nabyć umiejętności wypowiadania się na forum, zdobyć wiedzę na temat praw człowieka i Konstytucji RP, poznać osoby niepełnosprawne z różnych Kół PSOUU w Polsce. Jednocześnie mogli wymieniać doświadczenia i nawiązywać przyjaźnie, a do tego uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych z zakresu garncarstwa i wikliniarstwa, które proponował Ośrodek Szkoleniowy w Łucznicy, malowniczej wsi w województwie mazowieckim.
Nasi uczestnicy dwukrotnie gościli w Łucznicy, pierwsza grupa we wrześniu 2009r.(Anna Lelewska, Piotr Flisiak, Katarzyna Flsiak i Alicja Wawrzyńczak), natomiast druga w listopadzie(Anita Brzozowska, Damian Antczak, Piotr Sobczak i Iwona Stolarczyk). Po powrocie dzielili się z pozostałymi uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniami ale dopiero udział w projekcie przyczynił się do utworzenia grupy, która zaczęła się regularnie spotykać i poszerzać swoją wiedzę.

W dniach 23.- 26.08.2010r. grupa przyszłych Self- Adwokatów ze Zgierza w składzie: Piotr Sobczak, Alicja Wawrzyńczak, Damian Antczak i Anita Brzozowska, pod opieką pani Julity Florczak- Sokół i pani Alicji Szpakowskiej udała się na szkolenie do Łucznicy pt. „ Umiejętności i rola rzecznika własnych praw ( Self –Adwokata)”, w ramach projektu pt. „Nic o nas, bez nas. Rozwój ruchu Self-Adwokatów w Polsce”, trwającego od sierpnia do listopada 2010r.  Dzięki szkoleniu doszło do utrwalenia wiedzy i poszerzenia umiejętności z zakresu praw osób niepełnosprawnych, komunikacji oraz bycia Self- Adwokatem. Jednocześnie uczestnicy byli przygotowywani do rozszerzenia grupy Self- Adwokatów i przekazywania  wiedzy innym osobom niepełnosprawnym.

W ramach projektu prowadzony był również kurs języka angielskiego dla Self – Adwokatów,  zajęcia zgodziła się poprowadzić pani Alicja Szpakowska.
Na lekcje angielskiego było  przeznaczone 20 godzin, podczas których Self-Adwokaci mogli nauczyć się podstawowych zwrotów z zakresu tematów tj.:
-miejsce zamieszkania i miejsce pochodzenia,
-hobby,
-jak się zachować w restauracji, w hotelu,
-omawiano  też film  pokazujący  udział Self – Adwokatów  w międzynarodowej konferencji „Europa w Akcji 2007”.

W ramach zajęć kandydaci na Self-Adwokatów mogli nabyć również  wiedzę dotyczącą praw człowieka, Konstytucji RP, dyskryminacji, trudności osób niepełnosprawnych, umiejętności wypowiadania się na forum, pomagania innym osobom niepełnosprawnym oraz organizowania spotkań. W celu przekazania trudnych treści w jak najbardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych sposób stosowano różnorodne formy prowadzonych zajęć, w tym między innymi była to forma:
Indywidualna (rozmowa i wsparcie kandydatów, pomoc w przygotowaniu się do zajęć)

Grupowa
(praca w grupach i podgrupach)
Teatralna
(prezentowanie scenek)
Rysunkowa
Zabawowa
(zgadywanie –zapamiętywanie, ćwiczenia)
Testowa
(wypełnianie materiałów
utrwalających wiedzę)

Pierwsza Konferencja ROSA
W dniach 2- 3 grudnia 2010r. w Warszawie odbyło się spotkanie wszystkich liderów Self – Adwokatów, biorących udział w projekcje „ Nic o nas bez nas. Rozwój ruchu Self- Adwokatów w Polsce.”
Zadaniem liderów było przedstawienie tego co udało się zrealizować podczas zajęć w poszczególnych miastach. Była to również okazja do wymiany swoich doświadczeń i wiadomości oraz dzielenia się trudnościami, które napotkał każdy lider podczas pracy z grupą i prowadzenia zajęć.

Podsumowanie Projektu „ Nic o nas bez nas. Rozwój ruchu Self- Adwokatów w Polsce.”
W dniu 10.03.2011r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym  przy ul. Chełmskiej 42/ 42a odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Organizację Self-Adwokatów( ROSA) ze Zgierza. Na spotkanie zostali zaproszeni koledzy i koleżanki z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej wraz z terapeutami oraz Zarząd Koła, z panią Przewodniczącą, Bożenną Piotrowicz na czele.
Podczas spotkania grupa zgierskich Self-Adwokatów przestawiła założenia projektu, swój udział w nim oraz sukcesy, które udało się osiągnąć. Z udziału w projekcie wyniknęło wiele korzyści, nie sposób wymienić wszystkich, jednak uczestnicy nauczyli się między innymi:

  • punktualności,

  • współdziałania w grupie,

  • pomagania sobie nawzajem,

  • wypowiadania się,

  • bardziej panować nad stresem podczas wystąpień na forum

  • przygotowywać się do  zajęć,

  • samodzielnego przygotowania zagadnień

  • i tworzenia scenek obrazujących zagadnienia.


Na ostatnim listopadowym spotkaniu wszyscy  w 2010r. uczestnicy wyrazili chęć dalszego udziału w grupie, uwieńczeniem tej inicjatywy było podpisanie Aktu Utworzenia Regionalnej Organizacji Self-Adwokatów, by móc dalej zdobywać i poszerzać posiadane umiejętności. Od tej pory grupa spotykała się regularnie raz w tygodniu w pracowni komputerowej WTZ PSOUU Koło w Zgierzu, by dalej pogłębiać wiedzę z zakresu selfadwokatury z Liderem, Anitą Brzozowską i osobą wspierającą, Julitą Florczak-Sokół.

Ruch Self-Adwokatów działa w Kole PSOUU w Zgierzu od 2009r., z roczną przerwą od września 2011r do września 2012r.,w  wyniku której większość treści w obecnej grupie jest powtarzana lub  wprowadzana na nowo.

Skład grupy zmieniał się w czasie jej trwania, obecnie członkami zgierskiej ROSA są:
1. Anita Brzozowska- Lider Self- Adwokatów
2. Magda Piestrzeniewicz – Zastępca Lidera Self- Adwokatów
3. Piotr Sobczak- Sekretarz
4. Alicja Wawrzyńczak
5. Jakub Płóciennik
6. Marcin Piotrowicz
7. Sebastian Grzelak
8. Dominik Szypulski
9. Katarzyna Flisiak
10. Piotr Flisiak
11. Bogdan Szymaniak

Osobą wspierającą jest instruktor terapii zajęciowej-psycholog, Julita Florczak-Sokół. Grupę wspiera również pani Aleksandra Garbacz, terapeutka prowadząca dodatkowe formy terapii(muzykoterapia, komunikacja, stymulacja sensoryczna).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego