Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

Centrum DZWONI

działalność > projekty > Aktywizacja Zawodowa

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie- Centrum DZWONI

 


Projekt realizowany był od maja 2006 r. do końca 2010 r., był projektem realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu PFRON„TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”

Cele:

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, grupy najbardziej dyskryminowanej na rynku pracy, koordynacja przepływu osób niepełnosprawnych z etapu terapii i edukacji poprzez szkolenia, praktyki, staże do pracy na chronionym i otwartym rynku pracy.Działania:

Osoby korzystające z oferowanych przez Centrum DZWONI programów mogły liczyć na fachową pomoc i wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz trenera pracy, w zakresie:
>Określenia w czym osoba niepełnosprawna intelektualnie radzi sobie dobrze i co mogłaby robić i zaoferować na rynku pracy,
>Pomocy w znalezieniu szkoleń i praktyk,
>Pomocy w kontaktach z rodzicami i opiekunami, celem akceptacji i wsparcia osoby niepełnosprawnej,
>Poszukiwania pracodawcy i odpowiedniego stanowiska pracy,
>Przekazanie informacji pracodawcy z jakiej pomocy może skorzystać,
>Pomocy osobie niepełnosprawnej w rozpoczęciu pracy- wprowadzenie i wsparcie na stanowisku pracy oraz w środowisku pracy, a w okresie późniejszym monitoring funkcjonowania na stanowisku pracy.

Z kim współpracowaliśmy:


>organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu zgierskiego:
PSOUU Koła w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Zgierzu
>Fundacja Brata Alberta Oddział w Łodzi
>Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział łódzki ( z siedzibą w Ozorkowie )
>Instytucje opiekuńcze i rehabilitacyjne – Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu zgierskiego i Łodzi
>Z instytucjami i placówkami edukacyjnymi, rehabilitacyjnymi, poradniami z terenu powiatu zgierskiego ( Zespoły Szkół Specjalnych,
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,)
>Jednostki samorządowe – Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Urząd Miasta Zgierza, Urząd Gminy Zgierz, Urząd Gminy Aleksandrów,
Urząd Gminy Głowno, Urząd Gminy Ozorków, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu,
>Pracodawcy ( ZPCH, SI, inni pracodawcy- otwarty rynek pracy), organizacjami zrzeszającymi pracodawców,
>Z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudniania i rynku pracy ( OHP, POPON i inne) ,
>Z mediami: telewizja, prasa

Osiągnięte efekty:

>stworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych intelektualnie – klientów Centrum DZWONI
>opracowanie narzędzi merytorycznych w zakresie doradztwa zawodowego i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie
>diagnozy funkcjonalno-zawodowe i opracowanie indywidualnych planów aktywizacji zawodowej dla zarejestrowanej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie- klientów Centrum DZWONI
>działania w zakresie aktywizacji zawodowej
-rejestracja w Urzędzie Pracy,
-zajęcia warsztatowe rozwijające umijętności interpersonalne
-organizowanie praktyk, staży i przygotowania zawodowego- szkolenia,
- poszukiwanie pracodawców i miejsc pracy,
- wsparcie trenera pracy i pracowników Centrum DZWONI wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie – klientów Centrum ( rozpoczęcie pracy, monitoring przebiegu pracy, działania formalno-prawne)
>współpraca z rodzicami i opiekunami ,
>organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń dotyczących działalności Centrum DZWONI dla instytucji i placówek,
>organizowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników, dotyczących specyfiki niepełnosprawności intelektualnej

Formy aktywizacji zawodowej klientów Centrum DZWONI:


>zatrudnienie – 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie
>staże i przygotowanie zawodowe ze środków PUP – 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie
>praktyki zawodowe – 40 osób niepełnospraawnych intelektualnie

Pracodawcy, z którymi współpracowaliśmy

1.Pracownia Produkcji Reklamowej "STAMPA" - Łódź
2.PPHU „LIDA” ZPCH- Aleksandrów Łódzki
3.Branża Spożywcza Jadwiga Wlazło – Łódź
4.PPHU „GAZBY”- Zgierz
5.Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu
6.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TECHMARK" - Aleksandrów Łódzki
7.Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego - Filia w Zgierzu
8.Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa - Zgierz
9.Księgarnia Naukowo-Medyczna J.M.M.T. w Łodzi
10.Księgarnia "Pegaz" w Łodzi
11.Księgarnia "Beniamina" w Łodzi
12.AP Edukacja SP Oddział w Łodzi
13.TSL Bogdan Jaskuła w Łodzi
14.ZPH ULMAR II w Łagiewnikach Nowych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego