Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

2002-2006

archiwum

Internetowy serwis PSOUU Koło w Zgierzu


Na początku lutego 2002r. powstał Internetowy serwis PSOUU Koło w Zgierzu mający na celu promowanie działalności Stowarzyszenia w Internecie

Regionalne Obchody
Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
Dzierżązna 17-18.05. 2005r5 maja każdego roku obchodzony jest jako :
Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna) obciążone jest największym, wśród innych niepełnosprawności niezrozumieniem i piętnem. Osoby nim dotknięte najłatwiej spychane są na margines, pozbawione nauki, pracy, kontaktów z ludźmi, a także poniżane i jest to bez większych sprzeciwów akceptowane społecznie.
Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, aby zmienić tę krzywdzącą sytuacje postanowiło w tym dniu organizować również:
DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
  Pomysł został zaczerpnięty z Francji (Randez-vous de la Dognite) gdzie "Spotkanie z godnością" obchodzone jest co roku z udziałem przedstawicieli najwyższych władz i popularnych osób, w istotny sposób przyczyniły się do zmiany postaw społecznych wobec osób z upośledzeniem umysłowym.
   Na terenie powiatu zgierskiego obchody organizowane są od roku 2000 przez koła działające na terenie miast - Zgierza i Aleksandrowa Łódzkiego.
   W ciągu dwóch dni 17-18 maja odbywają się Regionalne Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną z udziałem Kół Stowarzyszenia działających na terenie województwa łódzkiego.
   17- 18 maja 2005r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej odbyły się Regionalne Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
   Honorowy patronat nad imprezą objęli:
Stanisław Witaszczyk
- Marszałek Województwa Łódzkiego,
Lesław Jarzębowski
- Starosta Zgierski,
Karol Maśliński
- Prezydent Miasta Zgierza
Zdzisław Rembisz
- Wójt Gminy Zgierz.
  Organizatorem obchodów były Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z terenu województwa łódzkiego w Zgierzu, Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim, Kutnie, Żychlinie,Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim. Swoją bezinteresowna pomoc w organizacji zaofiarowali harcerze z Komendy Hufca w Zgierzu.
   W uroczystościach oprócz podopiecznych stowarzyszenia i ich rodzin brali udział  przedstawiciele i podopieczni placówek oświatowych, pomocy społecznej  działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariusze, przyjaciele ruchu i mieszkańcy powiatu zgierskiego.
   W pierwszym dniu 17 maja współorganizatorem obchodów było Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zgierzu które, zaprasza do udziału w pikniku integracyjnym placówki wychowania przedszkolnego prowadzące integracyjną edukację dzieci niepełnosprawnych na terenie powiatu zgierskiego.

W drugim dniu 18 maja zaproszeni goście  mieli okazję zapoznać się z działalnością stowarzyszenia.

Obejmuje on prowadzenie placówek:
Ośrodka Wczesnej Interwencji
4 Warsztatów Terapii Zajęciowej
2 Środowiskowych Domów Samopomocy
2 Zespołów Terapeutyczno - Rehabilitacyjnych
Ośrodka Rekreacyjno- Rehabilitacyjnego
Zespołu Teatralno - Muzycznego
Form rekreacji , sportu , turystyki :
Sekcji Olimpiad Specjalnych
Turnusów rehabilitacyjnych
Transport osób niepełnosprawnychoraz budowę Centrum Szkoleniowo- Rehabiltacyjnego
Koła zrzeszają 561 członków, obejmują opieką terapeutyczną, rehabilitacyjną 890 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

P R O G R A M
10.00   Msza Święta Polowa
11.00   Uroczyste otwarcie Obchodów Dnia Godności
11.30   Spotkanie przedstawicieli samorządowych z Przewodniczącymi  Zarządów Kół i Dyrektorami (kierownikami) placówek  i instytucji
11.30 - 16.00   Przegląd Artystyczny oraz prezentacje promocja działalności placówek

W marcu 2003 r. nasze  Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu obchodziło :
20-lecie swojej działalności !!!
Z tej okazji 22 marca 2003 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa, która podsumuje już 20 letnią działalność. Na uroczystość zostało zaproszone grono ludzi, które przez te lata pomagało nam działać i realizować zadania poprawiające życie naszych podopiecznych, osób z upośledzeniem umysłowym.
Program uroczystości jubileuszowej obejmuje:
wystąpienie dotyczące: Roli organizacji pozarządowych w tworzeniu godnych warunków życia osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym
Prezentacja form działalności prowadzonych przez Stowarzyszenie
Przegląd twórczości artystycznej, wernisaż prac plastycznych
Uroczystość odbyła się w Sali SDK "SEM" w Zgierzu    
17.05.2002
obchody :
Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną pod patronatem :
Starosty Powiatu Zgierskiego pana Grzegorza Leśniewicza
i Prezydenta Miasta Zgierza Pana Zbigniewa Zaparta
Program obchodów :
9:00 - 10:00 Msza Święta w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu przy ul.Mielczarskiego
11:00 - 13:00 Otwarcie obchodów, prezentacja nt : osoba niepełnosprawna w środowisku lopkalnym, przegląd artystyczny - Sala Lutni w Zgierzu
10:00 - 16:00  Prezentacja i promocja organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prezentacja twórczości artystów niepełnosprawnych (kiermasz, loterie) - Stary Rynek w Zgierzu


10-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej


W dniu 17 listopada 2005 r. w Spółdzielczym Domu Kultury „SEM”odbyła się uroczystość 10 lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
W uroczystości wzięło udział około 150 osób, w tym zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci instytucji, placówek i organizacji współpracujących z nami, przedstawiciele sponsorów oraz  osoby niepełnosprawne- uczestnicy WTZ i ŚDS zaprzyjaźnionych z nami, uczestnicy naszego Warsztatu, ich rodzice i opiekunowie.
Podczas uroczystości zaprezentowana została twórcza praca WTZ, podczas pokazu multimedialnego wspominano minione lata i prezentowano plany na przyszłość, na wystawie i ekspozycji na sali pokazane zostały prace i osiągnięcia uczestników.
Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej AKCENT zaprezentował występ instrumentalny oraz sztukę teatralną Król Midas.
Skromnym podziękowaniem i statuetką uhonorowane zostały osoby, które współpracowały ze Stowarzyszeniem  na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zarząd Koła i Uczestnicy WTZ przekazali podziękowania pracownikom Warsztatu.
Od przybyłych gości Warsztat otrzymał mnóstwo gratulacji i życzeń dalszej pracy i rozwoju.
Uroczystość uświetnił pięciopiętrowy tort z fajerwerkami.

VI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBERTIANA” 2006


Już po raz trzeci Stowarzyszenie było współorganizatorem etapu regionalnego VI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBERTIANA” 2006.
Festiwal odbył się 20 lutego 2006 r., w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu.
Komisja Jury przyznała 3 nagrody główne i jedno wyróżnienie :
-pierwszą nagrodę otrzymał zespół "Dobre chęci" z WTZ przy MOPS z Augustowa za przedstawienie pt."Tele-życie"
-drugą nagrodę zdobyła grupa teatralna "Pół słowem pół gestem" z WTZ przy DPS "Nad Jarem" w Miszewie Murowanym i WTZ przy DPS w Zakrzewie ze sztuką pt. "Złamane serce nigdy się nie zrasta"
-trzecia nagroda została przyznana zespołowi "Karambol" z WTZ przy MGOPS w Łasku z przedstawieniem pt. "Dokąd zmierzasz"
Nasz Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej "AKCENT" za sztukę pt. "Złoto Króla Midasa" otrzymał wyróżnienie.
Wszystkie zespoły, które brały udział w etapie regionalnym otrzymały statuetki ufundowane przez Starostę Zgierskiego oraz nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Zgierza.
Gościnnie w Festiwalu wystąpił zespół z Miejskiego Przedszkola nr 3  - integracyjnego z oddziałami specjalnymi w Zgierzu i Chór ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zgierzu.

Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych Wieluń 2006


W dniu 14 marca 2006 r. odbył się Regionalny Turniej Tenisa Stołowego.Sekcja „Zgierzanie” działająca przy PSOUU koło w Zgierzu wystawiła 5 zawodników
w kategorii wiekowej powyżej 22 lat, średnio i słabo zaawansowanej.       
  Magda Bednarek
 Anna Drozdowska
 Marek Stachurski
 Piotr Sobczak
 Mariusz Bartosiak   
Prowadzącymi grupę są: Beata Wallas i Artur Świstek
Zawodnicy sprawili się znakomicie zajmując kolejno wysokie lokaty i tak - wsród kobiet Anna Drozdowska
wywalczyła II miejsce zdobywając srebrny medal natomiast  brązowym medalistą został Marek Stachurski . Magda Bednarek oraz Piotr Sobczak uplasowali się na  V miejscu i Mariusz Bartosak na VI.

VII Regionalny Turniej Piłki Nożnej
"Poddębice2006"


W dniu 27 maja 2006r. odbyły się zawody w piłce nożnej zunifikowanej. Wzieło udział w nich 18 ośrodków z całego regionu łódzkiego: ośrodki specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej oraz domy środowiskowe z Kutna, Poddębic, Zgierza, Łodzi, Łęczycy, Stęplewa, Rąbienia, Czepowa, Ozorkowa, Bobrownik, Skierniewic.
Nasi zawodnicy uczestnicy WTZ-u brali udział w rozgrywkach grupowych drużyn zunifikowanych, zajmując III miejsce i zdobywając brązowe medale.
W składzie drużyny znależli się:
    Piotr Sobczak - bramkarz
    Beata Czyżykowska - obrona
    Mariusz Bartosiak - obrona
    Przemysław Stanisławski - obrona
    Marek Stachurski - pomocnik
    Damian Antczak - napastnik
Grupę wspomagali terapeuci:
    Julia Borowska, Artur Świstek

II Warsztatowy Pokaz Mody "EKO2006"


Dnia 27 kwietnia 2006r. odbył się II Warsztatowy Pokaz Mody "EKO2006" dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Impreza miała miejsce w Ośrodku Kultury "Lutnia"w Łodzi przy ul. Łanowej.
W tym roku prezentowane były stroje w 3 kategoriach:
strój w kategorii ekologiczny
strój w kategorii przyszłości
strój w kategorii udziergany i utkany
Nasz warsztat reprezentowali:
Sebastian Grzelak  "Indiański wojownik" w kategorii - strój ekologiczny
Karolina Kieszkowska "Japoneczka" w kategorii - strój udziergany i utkany
Katarzyna Soczyńska "Pełny luz" w kategorii - strój przyszłości      
Nasza reprezentacja warsztatowa zdobyła wyróżnienie w kategorii - strój udziergany i utkany prezentując strój "Japoneczka"

Wojewódzkie Obchody Dnia Godności


Dnia 11 maja 2006r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Gospodarzem w tym roku było PSOUU Koło w Kutnie .
W uroczystościach brali udział członkowie Kół Stowarzyszenia z Kutna, Zgierza, Łęczycy, Żychlina, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego-osoby niepełnosprawne intelektalnie, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych-powiatowych, miejskich i gminnych oraz mieszkańcy miasta.
Każda placówka przygotowała swoją promocję i prezentację na oddzielnym stoisku przedstawiając swoją
działalność, możliwości i osiągnęcia osób niepełnosprawnych intelektualnie-prezentacja prac, foldery,ulotki,plakaty i inne materiały informujące o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  oraz idei celu obchodów Dnia Godności
Podczas spotkania przedstawicieli Zarządów Kół i dyrektorów placówek z władzami samorządowymi
poruszone zostały sprawy osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz nękające ich problemy dnia codziennego oraz propozycje rozwiązań systemowych w zakresie edukacji, rehablitacji i pomocy społecznej.
Nie zabrakło również innych wrażeń. Na scenie zaprezentowały się zespoły teatralne i muzyczne działające przy biorących udział w imprezie placówkach.
Na głodnych i spragnionych czekaly słodkie bułki, domowe wypieki, kawa i herbata, a żołnierze raczyli gorącą grochówką i bigosem oraz grilowaną kiełbasą.
Imprezę uświetnił występ zespołu "Iwan i Delfin". Wszyscy świetnie się bawili do późnego popoudnia.

Piramida Dobrej Woli


Dnia 15 maja 2006r. odbyły się uroczyste obchody Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
"Piramida Dobrej Woli" organizowane przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych .
Impreza rozpoczeła się przemarszem z Placu Wolności do Pasażu Schillera, gdzie odbyły się wystąpienia  zaproszonych gości, wręczenie petycji na ręce Władz Miasta oraz występy artystyczne.
Nasze Stowarzyszenie jak co roku zaprezentowało prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć terapeutycznych. Przedstawione zostały różnorodne techniki wykorzystywane w pracy z osobami niepełnosprawnymi m.in. malarstwo, hafciarstwo. Ponadto przedstawiliśmy prace , które powstały w naszych pracowniach: dziewiarstwa, technicznej, poligraficznej, komputerowej i plastycznej.

Przegląd Twórczości Artystycznej


W ramach Przeglądu Twórczosci Artystycznej Plastyków Amatorów Zgierzan podopieczni z naszego warsztatu prezentować będą swoje prace, które powstały podczas zajęć w pracowni plastycznej.
Otwarcie wystawy odbędzie się 31 maja 2006r. o godz. 18.00 w SDK w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 21.
Sponsorem nagród jest Zarząd Miasta Zgierza i Prezes Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W przeglądzie biorą udział:
Witold Sęk, Karolina Kieszkowska, Anna Drozdowska - od 5 lat wystawiają swoje prace
Sebastian Grzelak - bierze udział po raz drugi
Damian Antczak - debiutuje w tym roku
Opiekunem i terapeutą grupy jest pani Barbara Kieszkowska, która od 10 lat wystawia swoje prace.

II Wojewódzka Olimpiada WTZ – Pabianice


W dniu 30 maja 2006r. na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach odbyła się
II Wojewódzka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej – Pabianice 2006.W Olimpiadzie udział brały m.in. WTZ z Pabianic, Sieradza, Łęczycy, Zgierza, Łodzi, Wieruszowa.
Nasi uczestnicy brali udział w następujących konkurencjach:

Anna Drozdowska – skok w dal obunóż z miejsca
Agnieszka Kowalczyk – rzut piłką lekarską
Piotr Sobczak – pchnięcie piłką lekarską
Mariusz Bartosiak – slalom z jajkiem
Sebastian Grzelak – wycisk ciężarka
Marcin Piotrowicz – rzut do kosza
Magdalena Bednarek – tor przeszkód
Beata Czyżykowska – bieg na 60m
Damian Antczak – Bieg w workach
Karolina Kieszkowska – pływanie 25m
Cala reprezentacja spisała się doskonale i otrzymała medale.
Na szczególne gratulacje zasłużyli:
Karolina Kieszkowska, która zajęła I miejsce w konkurencji – pływanie 25m
Beata Czyżykowska, która zajęła III miejsce w konkurencji – bieg na 60m
Mariusz Bartosiak, który zajął III miejsce w konkurencji – slalom z jajkiem

Koncert Integracyjny.


W dniu 30 maja 2006r. nasze warsztaty wzięły udział w Koncercie Integracyjnym p.t.: „Dziwny jest ten świat”, który odbył się w Filharmonii Łódzkiej. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Niedorozwojem Umysłowym „Pokój” z Łodzi. Instytucje wspierające: Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Łodzi. Uczestnicy prezentowali niezapomniane polskie przeboje m.in. „Niech żyje bal” – Maryli Rodowicz, „Dziwny jest ten świat” – Czesława Niemena, „Nie płacz Ewka” – Perfektu.
Nasz warsztat zaprezentował dwa utwory: „O mnie się nie martw” z repertuaru Karin Stanek oraz „Do nieba”  - przebój grupy Blue Cafe.
W koncercie udział wzięły m.in. WTZ z Żychlina, Tomaszowa Mazowieckiego, Konstantynowa Łódzkiego, Łasku, Zduńskiej Woli.

Dni Godności – Aleksandrów


Nasz Warsztat brał udział w Obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, które odbyły się w dniu 9 czerwca  2006r. na stadionie MOSIR w Aleksandrowie Łódzkim.
Patronat nad imprezą objął Pan Jacek Lipiński – Burmistrz Gminy Aleksandrowa Łódzkiego.
Obchody były formą promocji osób niepełnosprawnych, włączania w nurt życia społecznego, a także integracji różnych środowisk osób niepełnosprawnych.
Gospodarzami imprezy byli: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim, Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim i Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „POMOST” w Aleksandrowie Łódzkim

IV Rajd Przedsiębiorcy „Zawsze Razem”


10 czerwca odbył się IV Rajd Przedsiębiorcy „Zawsze Razem”. Rajd rozegrany został na trasie Aleksandrów Łódzki - Zgierz.
Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Łódzkiego.
W Rajdzie integrującym środowiska biznesowe, weźieło udział około 50 załóg (2-4 osobowych).
Zaproszeni zostali również parlamentarzyści i samorządowcy z całego województwa łódzkiego.
Dochód z imprezy przeznaczony został na rzecz zgierskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie – Centrum DZWONI


Dnia 23 czerwca 2006r. w Zgierzu odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI). Otwarcia dokonali: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Warszawy – Pani Krystyna Mrugalska, Pan Grzegorz R. Leśniewicz – Starosta Zgierski, Pan Krzysztof Kwiatkowski – Prezydent Miasta Zgierza, Pani Dorota Biskupska – Neidowska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Bożenna Piotrowicz – Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Zgierzu.

Centrum DZWONI to projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Zarząd Główny.
Centrum kierowane przez Panią Beatę Gawron mieści się w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi 2, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel./fax 042 7162023, e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl, www.centrumdzwoni.pl
Zadaniem Centrum DZWONI jest usprawnianie systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, koordynacja przepływu osób niepełnosprawnych z etapu terapii i edukacji poprzez szkolenia do pracy na chronionym i otwartym rynku pracy. W tym celu Centrum DZWONI będzie diagnozować poziom funkcjonowania i możliwości zawodowe osoby niepełnosprawnej. Wspólnie z nią opracowywać plan szkoleń, praktyk „plan drogi zawodowej” i pomagać w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy – aktywne pośrednictwo pracy, wspomaganie i wspieranie w miejscu pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na terenie powiatu zgierskiego w projekcie uczestniczy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu.

Turnus Rehabilitacyjny – Dąbki 2006r.


24 uczestników i 5 terapeutów naszego warsztatu wypoczywało na turnusie rehabilitacyjnym nad morzem w miejscowości Dąbki. Wyjazd rozpoczął się 14 czerwca i trwał do 27 czerwca. W czasie pobytu odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc m.in. zwiedziliśmy Ustkę i Kołobrzeg. W porcie kołobrzeskim czekał na nas statek wycieczkowy „Santa Maria”, którym wypłynęliśmy w morze na wspaniały rejs. Podczas wyprawy morskiej zapoznaliśmy się z załogą, która oprowadziła nas po statku. Większość czasu spędzaliśmy na plaży rozkoszując się kąpielami zarówno słonecznymi jak i wodnymi. Nie zabrakło również gier i zabaw zręcznościowych na plaży takich jak piłka plażowa, siatkówka i piłka nożna. Podczas wieczornych spacerów nawiązaliśmy znajomości i przyjaźnie z kolegami z innych warsztatów   z różnych stron Polski m. in. z Zawiercia, Krakowa i Lublina. W pamięci na długo pozostaną wspólne zabawy taneczne połączone z degustacją ryb morskich i szalonym tańcem na parkiecie. Z sentymentem będziemy wspominać chwile spędzone nad morzem i już planujemy następny wyjazd w przyszłym roku.

II Miting Lekkoatletyczny w Zgierzu


Dnia 20 września 2006r. nasze stowarzyszenie było organizatorem II Mitingu Lekkoatletycznego w Zgierzu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Impreza odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2. W II Mitingu udział wzięły warsztaty terapii zajęciowej z Aleksandrowa Łódzkiego, Rąbienia, Ozorkowa, Zgierza oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ze Zgierza. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w 5 konkurencjach indywidualnych: rzut do kosza, skoki w workach, tor przeszkód, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską oraz 2 konkurencjach drużynowych: rzut woreczkami do wiadra i przeciąganie liny. Ponadto przewidziano 3 konkurencje indywidualne dla terapeutów z każdego warsztatu i ośrodka. Te konkurencje spotkały się z dużym aplauzem i dopingiem ze strony uczestników mitingu.
Zwycięzcą II Mitingu okazał się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, II miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej ze Zgierza,
III – Warsztat Terapii Zajęciowej z Aleksandrowa Łódzkiego, IV – Warsztat Terapii Zajęciowej z Rąbienia i V – Warsztat Terapii Zajęciowej z Ozorkowa. Warto zaznaczyć , iż warsztat z Ozorkowa brał udział po raz pierwszy w tego typu zawodach, bowiem został otwarty zaledwie kilka dni temu.
Ogólnie w mitingu wzięło udział 75 zawodników i zawodniczek z naszego powiatu.
Patronat nad imprezą objął Starosta Zgierski – Pan Grzegorz R. Leśniewicz, który ufundował nagrody dla uczestników.

Tenis ziemny


Od miesiąca września 2006r. nasi uczestnicy rozpoczęli naukę gry w tenisa ziemnego.Zajęcia odbywają się na kortach tenisowych w Zgierzu przy ul.A.Struga.
Naukę rozpoczęło 10 podopiecznych naszego warsztatu pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora Pana Macieja Szprynca.


"2 Jesienne Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA"W dniu 9 listopada 2006r. nasz zespół „AKCENT” brał udział w „2 Jesiennych Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA”. Przegląd odbył się w młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim. W imprezie udział wzięło 11 zespołów m. in. ŚDS z Aleksandrowa Ł., ŚDS z Łęczycy,ŚDS z Łasku, DPS z Wiśniowej Góry, DPS z Rąbienia, DPS z Ozorkowa, WTZ ze Zgierza.
Organizatorem przeglądu był Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim oraz Polskie Stowarzyszenia Pomocowe „POMOST”.Nasz zespół przedstawił 2 utwory: „Wiązankę polek” oraz „Umówiłem się z nią na 9” w następującym składzie:
Anna Lelewska – solistka
Damian Antczak – solista
Piotr Sobczak
Marek Stachurski
Karolina Kieszkowska
Anna Drozdowska
Fundatorem nagrody specjalnej był Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki – Pan Jacek Lipiński.
Ideą tego wspaniałego przeglądu było wyłonienie i promowanie ciekawych osobowości artystycznych wśród osób niepełnosprawnych jako indywidualności, niezależnie od stylu jaki prezentują, propagowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz zrozumienie i tolerancji dla wszystkich osób.

SPOTKANIE WIGILIJNE


Dnia 14 grudnia 2006r. w naszym warsztacie przy ul. Długiej 62 odbyła się wieczerza wigilijna. O godz. 11.00 spotkaliśmy się w gronie rodzinnym tzn. kadra, uczestnicy z rodzinami. Natomiast o godz. 16.00 swoją obecnością na Wieczerzy Wigilijnej zaszczycili nas: Pan Jerzy Sokół – Prezydent Miasta Zgierza, Pan Krzysztof Kwiatkowski – Wice przewodniczący Sejmiku Łódzkiego , Pan Andrzej Mięsok – Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, Pan Tomasz Kupis – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Zgierzu,Pan Tomasz Tołłoczko - Wice przewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych, sponsorzy.
Nasz zespół „Akcent” umilał spotkanie śpiewem polskich kolęd.
Następnie podzieliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia oraz spożywaliśmy  potrawy wigilijne: kapustę z grzybami, smażonego karpia, barszcz. i słodycze. Po Wieczerzy przyszedł do nas Święty Mikołaj i każdemu dał prezent. Atmosfera była rodzinna.

   

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego